Vznik

Planetární stezka vznikla především z podnětu žáků třídy 5.B ze Základní školy v Proseči, realizaci projektu zajistilo Město Proseč a Sdružení obcí Toulovcovy Maštale. Autorem modelů vesmírných těles je MgrA. Marek Rejent. Tento projekt je druhý v České republice a první vytvořený dětmi.

My jsme žáci 5.B

   Jednou naše paní učitelka Alena Vášková navrhla, že bychom si mohli udělat zmenšeninu planetární soustavy. Jsme totiž v páté třídě, začínáme se seznamovat s vesmírem, a tak bychom se mohli učit trochu jinak.

   No jo, jenomže to není tak lehké. To se musí udělat modely planet a Slunce, sehnat informace o planetách a Slunci, najít místo, kde by se mohl model planetární soustavy vytvořit a navíc sehnat peníze.

   Práce začala. Nejdříve jsme se rozdělili do dvojic a vybrali jsme si planetu, kterou jsme chtěli. Začali jsme shánět co nejvíce informací o té planetě nebo tělesu, jaké jsme si vybrali, z knih, encyklopedií, internetu a podobně. Dlouho jsme listovali v knihách, dlouho hledali na internetu. Potom jsme vše přinesli do školy a rozhodovalo se, co se nám zdá důležité a co ne. Nakonec si každá dvojice svůj text přepsala na počítači. Aby byla představa sluneční soustavy úplná, museli jsme si vyrobit modely těles, které sem patří. Zvolili jsme zmenšení jedna ku jedné miliardě. Hledali jsme různé kulaté předměty, např. dřevěné kuličky, hlavičky od špendlíků… Takový malý model soustavy jsme si vytvořili ve třídě – velikosti planet a Slunce odpovídají, ale vzdálenosti ne. Aby naše práce měla smysl a význam, museli jsme ji někomu ukázat. Pozvali jsme proto rodiče a vyprávěli jim o planetách a všem, co jsme se naučili. Předvedli jsme se i některým dětem z naší školy.

   Na to, abychom mohli zhotovit stezku venku, kde bude model sluneční soustavy odpovídat měřítku i vzdálenosti jednotlivých těles, už jsme neměli sílu ani možnosti. Museli jsme se spojit s paní ředitelkou naší školy Mgr. Jarmilou Broulíkovou, s Městským úřadem v Proseči, panem MgrA. Markem Rejentem, který nám vyrobil všechny modely vesmírných těles a Sdružením obcí Toulovcovy Maštale, které nám vyrobilo informační cedule.

Otevření

Slavnostní otevření planetární stezky proběhlo 1. června 2006. V roce 2011 byla provedena kompletní oprava a rekonstrukce planetární stezky a stezka se stala turistickou zajímavostí nejen Města Proseč, ale celého mikroregionu Sdružení obcí Toulovcovy Maštale.

Planetární stezka je celoročně volně přístupná.