O stezce

planetarni stezka

Planetární stezka

Planetární stezka nacházející se ve městě Proseč a jeho okolí je model sluneční soustavy v měřítku 1:1 miliardě, kterému odpovídají jak velikosti modelů těles, tak i jejich vzájemné vzdálenosti. Na necelých 8 km si tak lze blíže představit skutečnou velikost těles sluneční soustavy a velikost prostoru, který mezi planetami leží. Pro přiblížení skutečnosti, že sluneční soustava zdaleka není pouze skupinou osmi planet a jejich měsíců rotující  kolem Slunce, je na stezce kromě nich umístěna i trojice modelů trpasličích planet Ceres, Pluto a Eris a s nimi související pásy asteroidů.  Symbolicky je jako poslední zastávka na trase stezky umístěn model vesmírné sondy Voyager I, která putuje za hranice sluneční soustavy a je tak nejvzdálenějším lidským výtvorem.

uran

Kromě zajímavých informací o blízkém i vzdálenějším okolí naší domovské planety poznáte také malebnou krajinu okolí Proseče, nebo můžete navštívit rozhlednu Terezku, kolem které stezka bezprostředně prochází. Nenáročnou trasu stezky je možné absolvovat pěšky i na kole.

Sluneční soustava

Systém kolem Slunce je pouze jeden z miliard hvězdných soustav, které se v naší galaxii nacházejí. Jedná se o skupinu 8 planet, 5 tzv. trpasličích planet, cca 170 měsíců kolem těchto těles, a centrální hvězdy – Slunce, které svou gravitační a rotační energií drží systém v rovnováze. Do sluneční soustavy patří tisíce komet a statisíce asteroidů. Sluneční soustava pokračuje i za oběžnými drahami samotných planet tzv. Kuiperovým pásem, který tvoří množství planetek a asteroidů. Za hranici sluneční soustavy se považuje dle předpokladů tzv. Oortův oblak tvořen ve vzdálenosti cca 1,6 světelného roku jádry komet a podobných těles, kde postupně mizí gravitační vliv Slunce.

 

Autory stezky byli v roce 2006 žáci základní školy, autorem vesmírných těles je MgA. Marek Rejent, autory nové stezky z roku 2017 jsou Bc. Ondřej Klofát a Ing. Jan Macháček.